KJR Liikuntakyselyn tuloksia

Helmikuussa 2024 teimme jäsenille verkkokyselyn, jonka avulla oli tarkoitus selvittää jäsenten liikuntatottumuksia sekä kartoittaa toiveita seuran tarjoaman oheisliikuntatoiminnan suhteen. Vastauksia tuli 15 kpl, joukossa sekä enemmän että vähemmän liikkuvia jäseniä. 13-19v ikäisiä vastaajia oli...