Reilu Ratsastaja

Seuramme oli mukana Reilun pelin teemavuoden kampanjassa Yhtä jalkaa – tallit ja ratsastusseurat yhdessä kiusaamista vastaan (2018). Asian tärkeys ei tietenkään rajoittunut teemavuoteen.

Epäasiallisen käytöksen ehkäiseminen omalla esimerkillä sekä siihen puuttuminen on jokaisen asia. Häirintää ja kiusaamista mahdollistaa sivustaseuraamisen kulttuuri, jolloin kukaan ympärillä olija ei puutu.

Hyvä ilmapiiri

Hyvä ilmapiiri on sellainen, jossa jokaisella on hyvä olla. Hyvässä ilmapiirissä jokainen ratsastava lapsi, nuori tai aikuinen voi olla oma itsensä ja harrastaa ratsastusta omien edellytystensä ja tavoitteidensa mukaisesti. Jokaisella on vapaus olla osa porukkaa, tehdä virheitä ja oppia uutta. Hyvä ilmapiiri sallii erilaisuuden ja kunnioittaa sitä.

#ReiluRatsastaja

Reilu ratsastaja on kaikkien kaveri ja puuttuu kiusaamistilanteisiin, jos sellaisia havaitsee. Reilu ratsastaja kuuntelee ja välittää, kysyy kuulumisia ja antaa tukea sitä tarvitsevalle. 

Reiluna ratsastajana:
– Tervehdin ja autan kaikkia.
– Tsemppaan ja kannustan muita. 
– Noudatan tallin sääntöjä.
– Teen yhteistyötä. 
– Muistan hyvät käytöstavat myös sosiaalisessa mediassa.

Reiluna ratsastajana puutun tilanteen vaatiessa:
– Toimin heti, jos huomaan kiusaamista.
– En osallistu itse kiusaamiseen.
– Olen rohkea ja sanon kiusaamisesta vanhemmalle, ohjaajalle tai kaverille.
– Kerron reilusti mitä näin tai miten koin tilanteen.
– Haluan toimia sovinnon aikaansaamiseksi.

#ReiluToimija

Aikuisen reilu toiminta ja kannustava käyttäytyminen tukevat koko harrastusympäristöä. Reilu toimija voi olla lapsen vanhempi, seuran aikuinen jäsen, seuratoimija, ratsastuksenopettaja, talliyrittäjä tai valmentaja. 

Reiluna toimijana: 
– Toimin itse esimerkkinä – muistan, että omani käytökseni ja toimintani vaikuttavat. 
– Kohtelen kaikkia tasavertaisesti, kannustan ja kiitän.
– Luon turvallisen ilmapiirin ja toimin aikuisena, jolle voi kertoa.
– Havannoin aktiivisesti seuran/tallin ilmapiiriä ja kyselen kuulumisia.
– Puutun välittömästi kaikenlaiseen kiusaamiseen. 

Puutun reilusti kiusaamistilanteeseen: 
– Toimin rauhallisesti, en syyttele vaan selvittelen. 
– Olen tasapuolinen ja asiallinen vaikeassakin tilanteessa. 
– Keskustelen kaikkien osapuolien kanssa objektiivisesti.
– Muistan ratkaisukeskeisen asenteen ja toimin sen mukaisesti. 
– Tuon kiusaamistilanteet tiedoksi.

Ratsastuksen Reilu Peli ja Ratsastajainliiton vastuullisuusohjelma

Ratsastajainliitto on sitoutunut noudattamaan liikuntajärjestöjen yhteistä sopimusta, Reilua Peliä, liikunnan ja urheilun eettisen toiminnan edistämiseksi.

Ratsastajainliitto: Vastuullisuus

Ratsastuksen yhdenvertaisuussuunnitelma 2023-2026 (ratsastus.fi)

Häirintään puuttumisen ohje (ratsastus.fi)

Yhtä jalkaa – ratsastuksen reilu peli (ratsastus.fi)

Miten toimia, jos kohtaan tai havaitsen häirintää?

Lisää:

Etoleyksin.fi

Ratsastus.fi: Miten ilmoittaa häirinnästä tai eläinsuojelurikoksesta?

Eläinsuojelu

Ratsastus on parhaimmillaan saumatonta yhteistyötä maailman hienoimman eläimen kanssa, ja hyvä hevosenpito on kaiken toimintamme perusedellytys. Hevosten pito onkin Suomessa pääsääntöisesti varsin korkeatasoista ja eläinten tarpeet huomioivaa.

Kilpailu- ja valmennustoiminnassa kilpailijoilla sekä tapahtuman toimihenkilöillä on velvollisuus toimia itse hevosystävällisesti sekä puuttua eläimen epäasialliseen kohteluun. Seurassa edistämme hyvien hevostaitojen opettamista ja käyttämistä.

Päivittäisessä arjessa jatkuva tiedon lisääminen sekä toiminnan kehittäminen on avainasemassa. Hevosen hoidosta vastaava on keskeisin hevosen hyvinvointiin vaikuttava henkilö.

SRL:n hevosten hyvinvointityöryhmä (ratsastus.fi)

Suomen Eläinsuojelu SEY:n hevosaiheiset materiaalit ja oppaat (sey.fi)

Kouvolan kaupungin eläinsuojeluvalvonta (kouvola.fi)

SEY:n eläinsuojeluneuvojat (sey.fi)

Suomen Hippoksen materiaalit, oppaat ja linkit (hippos.fi)