KJR Kisatiimi

KJR Kisatiimin tarkoitus on tukea Kymijoen Ratsastajia edustavien kilpailijoiden uraa mahdollistamalla ryhmän yhteiset varainhankintaprojektit ja sponsorisopimukset. Kisatiimi suunnittelee ja toteuttaa toimintaansa itsenäisesti seuran alaisuudessa.

Kaudella 2023 toteutetaan kisatiimin pilottikokeilu kahdella junioriratsastajalla: Aino Hallasaari ja Maria Suhonen huoltajineen.

Syksyllä 2023 pilotin toteutumista ja onnistumista arvioidaan, KJR:n johtokunta pidättää oikeuden tehdä sääntöihin tarpeen vaatiessa muutoksia. Avoin haku kisatiimiin 2024 avataan syksyllä -23. 

Kisatiimin tukijaksi

Sponsorointi voi olla rahaa, palveluja tai tuotteita. Tuki jakautuu ja on oltava jaettavissa tasan kisatiimiläisten kesken kalenterivuoden aikana.

Rahavarojen hoidosta ja oikein kohdennettavasta käytöstä vastaavat kisatiimin vetäjät, seuran rahastonhoitaja sekä osaltaan kisatiimin jäsenet. Kisatiimille perustetaan oma erillinen seuran alainen pankkitili, minne sponsorituki ja varainhankinnan tuotot ohjataan.

Sponsorille tarjoamme:

 • mahdollisuuden olla mukana tavoitteellisten urheilijoiden matkassa. Hevoset ja ratsastus kasvattavat, liikuttavat ja kiinnostavat monia. Kilpaurheilu tarjoaa tavoitteita urheilijan polulle.
 • logonäkyvyyden kisatiimin tiimivaatteissa sekä -loimissa
 • urheilijat ovat käytettävissä sponsorin markkinointi- ja myynninedistämistehtävissä (tarkempi erittely näistä sopimuksessa), kuitenkin niin, että nämä tehtävät eivät häiritse urheilijoiden harjoittelu- ja kilpailuohjelman toteuttamista.
 • oikeus käyttää urheilijoiden nimeä ja erikseen sovittuja kuvia tai lausuntoja sponsorin tuotteiden myynninedistämistoimissa esim. kotisivuilla ja somekanavissa
 • näkyvyyttä Kymijoen Ratsastajat ry:n sekä kisatiimin kanavissa (kotisivut, sosiaalinen media, tapahtumat).

Sponsoroinnista tehdään kirjallinen sopimus.

Lisätietoja, yhteistyösopimukset ja yhteydenotot

KJR Kisatiimin vetäjät 2023

Pirjo Hallasaari p. 0400 574 514

Jenni Suhonen p. 050 327 2585

KJR Kisatiimin säännöt 2023

KYMIJOEN RATSASTAJAT RY – KISATIIMI

Pilottikokeilu kaudella 2023

Kaudella 2023 toteutetaan kisatiimin pilottikokeilu kahdella junioriratsastajalla: Aino Hallasaari ja Maria Suhonen huoltajineen. Syksyllä 2023 pilotin toteutumista ja onnistumista arvioidaan, KJR:n johtokunta pidättää itsellään oikeuden tehdä sääntöihin tarpeen vaatiessa muutoksia. Avoin haku kisatiimiin 2024 avataan syksyllä -23. 

1.Kisatiimin tarkoitus

KJR Kisatiimin tarkoitus on tukea Kymijoen Ratsastajat ry:tä (edempänä “seura”) edustavien kilparatsastajien (edempänä “kisatiimiläinen”/”tiimiläinen”/”ratsastaja”/”urheilija”) kilpailu-uraa mahdollistamalla tiimiläisten yhteiset varainhankintaprojektit ja sponsorisopimukset. Kisatiimi toimii, suunnittelee ja toteuttaa toimintaansa itsenäisesti seuran alaisuudessa.

Sponsorivaroja käytetään

 1. tiimivaatteiden ja kisaloimien hankintaan sekä sponsorilogojen painatuksiin/brodeerauksiin, traileritarroihin yms.
 2. tiimin jäsenten hevosten kilpailuvuosimaksuihin (1 hevonen/jäsen/kausi).
 3. tiimiläisten kilpailu- ja valmentautumiskuluihin osoitettaviin stipendeihin, mikäli tilillä on jakamattomia varoja kalenterivuoden lopussa.

Lisäksi seura tukee jäsentensä kilpailemista ja valmentautumista kilpailu- ja valmennustuilla, mistä on erillinen ohjeistus. Myös kisatiimiläiset ovat oikeutettuja näihin tukiin ehtojen puitteissa.

1.1.  Kisatiimin sponsorointi

Sponsorointi voi olla rahaa, palveluja tai tuotteita. Tuki jakautuu ja on oltava jaettavissa tasan tiimiläisten kesken. 

Rahavarojen hoidosta ja oikein kohdennettavasta käytöstä vastaavat kisatiimin vetäjä, seuran rahastonhoitaja sekä osaltaan kisatiimin jäsenet. Kisatiimillä on oma erillinen seuran alainen pankkitili, minne sponsorituki ja mm. varainhankinnan tuotot ohjataan.

Sponsorille tarjoamme:

 • mahdollisuuden olla mukana tavoitteellisten urheilijoiden matkassa. Hevoset ja ratsastus kasvattavat, liikuttavat ja kiinnostavat monia. Kilpaurheilu tarjoaa tavoitteita urheilijan polulle.
 • logonäkyvyyden kisatiimin tiimivaatteissa sekä -loimissa
 • urheilijat ovat käytettävissä sponsorin markkinointi- ja myynninedistämistehtävissä (tarkempi erittely näistä sopimuksessa), kuitenkin niin, että nämä tehtävät eivät häiritse urheilijoiden harjoittelu- ja kilpailuohjelman toteuttamista.
 • oikeus käyttää urheilijoiden nimeä ja erikseen sovittuja kuvia tai lausuntoja sponsorin tuotteiden myynninedistämistoimissa esim. kotisivuilla ja somekanavissa
 • näkyvyyttä Kymijoen Ratsastajat ry:n sekä kisatiimin kanavissa (kotisivut, sosiaalinen media, tapahtumat).

Sponsoroinnista tehdään kirjallinen sopimus.

Mikäli sponsori haluaa tehdä yhteistyötä vain yksittäisen ratsastajan kanssa, on solmittava erillinen sponsorisopimus ratsastajan ja sponsorin (sekä mahdollisesti SRL:n valmennusrahaston, lisätietoja https://www.ratsastus.fi/kilpailu-ja-valmennus/kilpailijalle/urheilijan-valmennusrahasto/ ) kanssa.Tällöin seura ei ole osallisena sopimuksessa.

2. Kisatiimin jäseneksi hakeminen ja valinta

Hakuaika on vuosittain 1.10.-31.10. seuraavaksi kalenterivuodeksi. Ensimmäinen avoin haku järjestetään lokakuussa 2023. Kisatiimin jäsenyys on voimassa kalenterivuoden kerrallaan.

Tiimin jäseneksi voivat hakea KJR:n täysjäsenet jotka edustavat seuraa kilpailuissa. Tiimin jäsen voi edustaa mitä vain Suomen Ratsastajainliiton virallista ratsastuslajia (este-, koulu-, kenttä-, askellaji-, lännen-, matka- ja pararatsastus, valjakkoajo, vikellys).

Ehtoina hyväksymiselle ovat:

 • Jäsen on Kymijoen Ratsastajien jäsen hakemusvuonna sekä sitoutuu maksamaan tulevan vuoden jäsenmaksun eräpäivään mennessä.
 • Jäsen sitoutuu edustamaan kilpailuissa Kymijoen Ratsastajat ry:tä.
 • Tiimin juniorijäseneltä hyväksymisen ehtona on vähintään alueluvan voimassaolo hakemuskaudella, sekä SRL:n liitto- tai maajoukkuevalmennuksissa mukana oleminen*. Juniorijäsenten hakemuksesta on selvittävä myös huoltajan yhteystiedot ja kuvaus toiminnasta, mm. miten hän sitoutuu huollettavan urheilu-uran edistämiseen. Koko urheilijan ympärillä olevan tiimin esittely on etu etenkin lapsiurheilijan hakemuksessa.
 • Tiimin seniorijäsenelle hyväksymisen ehtona on vähintään kansallisen kilpailuluvan voimassaolo hakemuskaudella.

* liitto/maajoukkuevalmennusvaatimuksesta voidaan joustaa mikäli ko. lajissa ei hakemusvuonna järjestetä niitä.

Hakemus on vapaamuotoinen. Se kannattaa tehdä huolellisesti ja ajoissa. Seuran johtokunta tekee valinnat hakemusten perusteella. Kokemus hakijan aikaisemmasta kisatiimiedustuksesta voi vaikuttaa hakupäätökseen. Muulloin kuin hakuaikana tulleita hakemuksia ei käsitellä. 

Valinnassa painotetaan:

 • Kuvausta kilpailutavoitteista ja valmentautumisesta lyhyemmällä ja pidemmällä tähtäimellä
 • Kisatiimiläisellä on käytettävissään hevonen/poni koko kauden ajan.
 • Aktiivisuutta ja yritteliäisyyttä
 • Kykyä tuottaa julkaisuja sosiaalisessa mediassa (mainitsethan kanavasi hakemuksessa).

Kilpailumenestys on eduksi, mutta se ei ole päävalintakriteeri. 

Kisatiimiin valitut jäsenet tekevät itsestään ja hevosestaan kuvallisen esittelyn viikon sisällä valinnasta. Esittelyt julkaistaan seuran kotisivuilla ja somekanavissa.

2.1. Tiiminvetäjä

Kisatiimi valitsee joko tiimiläisistä tai alaikäisten tiimiläisten huoltajien joukosta tiiminvetäjän, joka 

 • auttaa yhteydenpidossa tiimiläisten kesken, kutsuu koolle suunnittelupalaverit, innostaa, auttaa ja rohkaisee tiimiläisiä edustustehtävissä
 • suunnittelee ja organisoi varainhankintaa
 • pitää kirjaa sponsorisopimuksista, valvoo sopimusten noudattamista 
 • johtaa tiimin tiedotustoimintaa (KJR:n kotisivut, sosiaalisen median kanavat)
 • selvittää mahdolliset ongelmatilanteet yhdessä seuran johtokunnan kanssa

Tiiminvetäjä valitaan tiimin yhdeksi toimintakaudeksi kerrallaan, kuitenkin niin että vetäjän valinta suoritetaan mahdollisimman pian tiimiläisten valinnan jälkeen marraskuun alussa. Varainhankinnan voi aloittaa heti valinnan jälkeen, kuitenkin huolehtien että edellisen kauden tiimiläisten keräämät varat on jaettu, sekoittumisen välttämiseksi.

Tiiminvetäjä vastaa myös kirjanpidosta ja toiminnan raportoinnista sponsoreille ja seuran johtokunnalle kunkin toimintakautensa osalta.

3. Kisatiimin jäsenen ja huoltajien velvollisuudet

Kaikki tiimiläisten tilille keräämä raha jaetaan tiimiläisten kesken kalenterivuoden aikana ensisijaisesti yhteishankintoina (esim. tiimivaatteet, ratsujen vuosimaksut). Jos tilille jää varoja vielä kauden lopulla, ne jaetaan tasan tiimiläisten kesken kilpailu- ja valmennuskuluihin osoitettuina stipendeinä.

Kisatiimin jäsen sitoutuu noudattamaan hyviä käytöstapoja sekä hevosmiestaitoja,  toimimaan esimerkillisesti ja urheilun Reilun Pelin hengen mukaisesti. Jäsen sitoutuu edustamaan seuraa sekä sponsoreita ja noudattamaan sponsorisopimusten ehtoja.

Jokainen kisatiimin jäsen on velvollinen osallistumaan tiimin varainhankintaan joko sponsorihankinnalla, muulla varainhankinnalla (esim. myyntituotteet, buffetin pito, tapahtumien järjestäminen) tai itse maksaen 400 € kisatiimin tilille, jos osallistuminen muuhun varainhankintaan ei jostain syystä onnistu. Maksun voi suorittaa myös osissa, kuitenkin ennen 1.8.

Tiimin juniorijäsenten osalta velvoitteiden toteutumisesta vastaa huoltaja.

Seura toivoo kisatiimiläisiltä osallistumista myös seuran omiin kilpailuihin ja tapahtumiin, joko kilpailijana tai toimihenkilönä.

3.1. Kisatiimistä erottaminen

Kisatiimin jäsen voidaan erottaa kesken toimintakauden, 

 • jos hänen todetaan rikkoneen voimassaolevia doping-sääntöjä tai muita urheilun eettisiä sääntöjä.
 • mikäli hän ei ole osallistunut varainhankintaan TAI maksanut kisatiimin maksua 400 € tiimin tilille 1.8. mennessä

Jos kisatiimiläinen erotetaan kesken kauden, oikeus tiimin tunnusten käyttöön lakkaa erottamispäivänä, eikä henkilöllä ole oikeutta tiimin yhteisiin varoihin loppukauden aikana.

3.2. Kisatiimistä eroaminen 

Jos tiimiläinen haluaa erota kesken kauden, hän toimittaa eroilmoituksen kirjallisesti tiiminvetäjälle ja seuran johtokunnalle (puheenjohtaja). Oikeus tiimin tunnusten käyttöön lakkaa eroamispäivänä eikä henkilöllä ole oikeutta kisatiimin yhteisiin varoihin loppukauden aikana.

4. Sääntöihin sitoutuminen ja voimaantulo

Kisatiimiin hakeva urheilija (sekä alaikäisen urheilijan tapauksessa myös hänen huoltajansa/kilpailuhuoltajansa) hyväksyy kisatiimin säännöt toimittamalla hakemuksen seuran johtokunnalle.

5. Sääntömuutokset

Sääntömuutoksista vastaa Kymijoen Ratsastajat ry:n johtokunta.