SRL:n Reilu Peli -kysely

Ratsastus on kaikille avoin harrastus – yhdenvertaisuus, moninaisuus sekä oikeudenmukaisuus ovat lajimme perusta. Onkin tärkeää vaalia noita arvoja. Lajin tämän hetkisen tilanteen kartoittamiseksi SRL on laatinut tämän kyselyn.

Reilun Pelin tavoitteena on mahdollistaa tasavertainen, turvallinen ja oikeudenmukainen harrastusympäristö riippumatta iästä, sukupuolesta, asuinpaikasta, rodusta, varallisuudesta tai mistään muustakaan vastavasta henkilökohtaisesta ominaisuudesta tai asiasta. Reilun Pelin keskeisimpiä teemoja ovat yksilön oikeudet, terveys, turvallisuus ja hyvinvointi, rehellisyys ja oikeudenmukaisuus sekä luonnon kunnioittaminen ja kestävä kehitys.

Kyselyn tarkoituksena on tuottaa tietoa Reilun Pelin toteutumisesta ratsastusharrastuksen parissa. Tuloksia hyödynnetään SRL:n Reilun Pelin suunnittelussa. Kysely toteutetaan osana opinnäytetyöprojektia yhteistyössä HAMK:n hevosagrologiopiskelija Laura Laukkasen kanssa. Kysely on luottamuksellinen ja anonyymi.

Linkki kyselyyn: www.webropolsurveys.com/S/258C53E9557166BC.par

Kyselyyn vastaaminen kestää n. 5-10 minuuttia. Vastausaikaa on 31.8.2015 saakka.

Lisätietoja kyselyyn liittyen voit tiedustella Laura Laukkaselta, puh. 040-5235629 tai laura.laukkanen@student.hamk.fi.